Posvetovalnica

Servisno mesto

News/Novosti
Termini
Koordinacija
Posvetovalnica
Kolektivne pogodbe
Vprašanja
Pošteno delo
Sumljivi primeri
Projekt
Projektni partner

BeideNobenih jezikovnih ovir: svetujemo v slovenščini, hrvaščini  in nemščini!

 

Izrecno v  delu Štajerske prihaja vedno do pod plačila ozr. premajhnega plačila dela in socialne prikrajšanosti slovenskih in hrvaskih delojemalk/delojemalcev, ki so poslani na delo v te regije in jih zaposlijo avstrijska podjetja. Zaradi jezikovne ovire  ne vedo slovenski delojemalci/delojemalke, kakšne so zakonske pravice  v Avstriji, obenem tudi ne morejo samostojno preveriti delovnih pogodb in prijav pri avstrijskih inštitucijah.

 

 

Slovenski delojemalci in delojemalke so pogosto premalo plačani za svoje delo in tako so »izkoriščani«. Prav zato ni mogoča pravična ozr. fer konkurenca.

 

 

Enako plačilo za enako delo 

 

S pomočjo naše trijezične (nemško/hrvaško/slovensko) servisno, svetovalne in zaupne službe tik ob avstrijsko-slovenski meji v Spielfeldu bodo seznanjeni delojemalci iz celega gradbenega področja o pravičnem plačilu in njihovih pravicah v Avstriji, če delajo v Avstriji.  Obenem bodo podučeni o korektni zaščiti delojemalcev ter o natančni ureditvi delovnega časa v Avstriji in seveda o pravilni razvrstitvi v BUAK-u (gradbeni delavci- regres in odpravnina).

 

Preko tega informacijskega osveščanja se bodo zmanjšali primeri premalo plačanega dela  in  izboljšala zavest in znanje slovenskih/hrvaških delojemalcev in delojemalk. Le v primeru poznavanja pravic in dolžnosti slovenskih in hrvaških delojemalcev in delojemalk v Avstriji  bodo lahko ti zahtevali svoje pravice in jih uveljavili (plačilo..... itd.).
 
Spremembe na trgu delovne sile zaradi plačilnega dampinga se morajo odpraviti in izboljšati sodelovanje s Slovenijo in Hrvaško.

 

Istočasno bi naj naša servisna pisarna pregnala domačinom strah pred izrinjencem na trgu delovne sile zaradi cenejše delovne sile  is Slovenije in Hrvaške. Nadaljnji cilj je še izboljšanje sodelovanja sindikatov za gradbeništvo in lesna dela  in štajerskimi inštitucijami (GKK, BUAK, PVA itd.) z organi in sindikati iz Slovenije in Hrvaške. Prav ta na novo odprta svetovalna, servisna in zaupna pisarna bi naj s svojo dejavnostjo in izkušnjami prispevala znaten delež.

 

> K dogovoru termina

Ta stran uporablja piškotke. Če ostanete dalje na tej strani, soglašate z uporabo naših piškotkov. Druge informacije OK