Projekt

Projekt

News/Novosti
Termini
Koordinacija
Posvetovalnica
Kolektivne pogodbe
Vprašanja
Pošteno delo
Sumljivi primeri
Projekt
Projektni partner

GBH: 6 let aktivnega boja proti plačnemu in socialnemu dampingu

 

Leta 2017 se je začel projekt dežele Štajerske in sindikata Bau-Holz (GBH) »Enako plačilo za enako delo«. V Spielfeldu svetujejo v maternem jeziku slovenski in hrvaški kolegi iz podružnic sindikata Bau-Holz. S skupno 815 intervencijami se je GBH uspel boriti za 940.000 evrov za prizadete zaposlene. Projekt se zaključi 1. maja 2023.

 

Projekt se je začel 1. maja 2017 z najemom pisarne v nekdanjem občinskem uradu trškega mesta Spielfeld. Optimalna lokacija storitveno-svetovalnega centra neposredno ob meji s Slovenijo, ki je lahko dostopna na poti domov za slovenske zaposlene, je bila ena od osnov za uspeh projekta, ki ga je financirala dežela Štajerska. Vodja projekta Andreas Linke iz sindikata Bau-Holz (GBH): »S hrvaškim sindikatom gradbenikov smo leta 2022 pridobili še enega projektnega partnerja.

 

Projekt se zaključi 1. maja 2023.

Kot GBH bomo nadaljevali projekt v boju proti plačnemu in socialnemu dampingu.« Projekt Enako plačilo za enako delo Trijezična (nemško/slovensko/hrvaška) služba, svetovanje in kontaktna točka neposredno na avstrijsko-slovenski meji v Spielfeldu Manuela Rozin obvešča slovenske in hrvaške delavce iz celotnega gradbenega sektorja, ki so zaposleni v Avstriji, o pravem plačilu in pravicah delavcev Zaposleni v Avstrija obveščena.

Slovenske in hrvaške zaposlene obveščamo tudi o pravilni zaščiti zaposlenih, o natančni ureditvi delovnega časa v Avstriji ter o pravilnih plačah in posebnih plačilih.

 

Andreas Linke: »Na podlagi informacij zaposlenih se lahko aktivno borimo proti primerom prenizkega plačila. Šele ko slovenski in hrvaški zaposleni poznajo svoje pravice in obveznosti v Avstriji, lahko uveljavljajo svoje pravice. Enako delo na istem delovnem mestu mora biti tudi enako plačano – za vse.«

 

Treba se je boriti proti iztiskovanju s trga dela s plačnim dampingom in izboljšati sodelovanje s Slovenijo in Hrvaško

 

Drugi cilj je izboljšati sodelovanje z oblastmi in sindikati iz Slovenije in Hrvaške. »Delavci iz napotitvenih podjetij so na Štajersko izkoriščani, premalo plačani in niso zakonito napoteni. To so dejstva! Ta napotitvena podjetja namerno sprožajo nelojalno konkurenco na račun uglednih štajerskih podjetij. Namen svetovalnice, da 'žrtvam' ponudi brezplačno svetovanje o njihovih delovnopravnih in kolektivnopogajalskih pravicah v njihovem maternem jeziku, se dvakrat obrestuje. Za nas kot sindikat Bau-Holz je to zadosten razlog za nadaljevanje projekta. Boj proti plačnemu in socialnemu dampingu še ni končan – še naprej moramo storiti vse, kar lahko, da zagotovimo, da zaposleni ne bodo izkoriščani in da tuja podjetja ne izpodrinejo naših domačih podjetij,« je dejal zvezni predsednik GBH Abg. npr. NR Josef Muchitsch zaključuje.

 

 

Rozin Manuela   

 

Storitev: podatki

 

in dejstva Dejstva in številke o plačnem in socialnem dampingu

 

V letu 2018 je bilo pregledanih 2.222 podjetij napotitev, od tega 1.034 podjetij zaradi prenizkega plačila.

To je vsako drugo podjetje (46,53 odstotka)

V letu 2022 je bilo pregledanih 2367 podjetij napotnikov, od tega 589 podjetij zaradi prenizkega plačila.

To je vsako 4. podjetje (24,88 odstotka)

Za primerjavo: avstrijska podjetja imajo že leta v povprečju 0,8-odstotno stopnjo podplačila Dejstva in številke Enako plačilo za projekt enakega dela (igralno polje)

S skupno 815 intervencijami se je GBH uspel boriti za 940.000 evrov za prizadete zaposlene.

6.000 svetovanj (osebno, po telefonu ali po elektronski pošti) z naslednjimi kontaktnimi točkami:

  • Podplačilo po kolektivni pogodbi (45 odstotkov)
  • Neplačana posebna plačila (20 odstotkov)
  • Nejavljanje v sklad za letni dopust in odpravnine gradbenih delavcev (BUAK) in neizplačilo doplačila BUAK za zaposlene (15 odstotkov)
  • Pomoč po uradnih poteh, npr. zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko zavarovanje (15 odstotkov)
  • Skrajšan delovni čas v podjetjih (2 odstotka)
  • Karantena zaradi Covida (3 odstotki)

 

Izjemno hudi primeri plačnega in socialnega dampinga :

 

62-letni napoteni delavec je bil v Avstriji prijavljen kot vajenec 1. letnika keramičarja

Delavce na črno na štajerskih gradbiščih so preiskovali in prijavljali na podlagi namigov Brez izplačila dnevnic in posebnih plačil (trenutno potekajo še tožbe na sodišču)

Delavce pošiljajo v Avstrijo s ponarejenimi obrazci A1 (lažni žigi).

Leta 2021 na primer približno 6000 ponarejenih obrazcev.

Ta stran uporablja piškotke. Če ostanete dalje na tej strani, soglašate z uporabo naših piškotkov. Druge informacije OK